Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con artes de cerco por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña22-4,35%47,83%-0,09%78-4,41%686-5,21%
Pontevedra24-4,00%52,17%0,09%117-0,44%1.106-1,88%
Total46-4,17%100,00%0,00%195-2,07%1.791-3,18%