Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con artes de marisqueo por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor47614,64%-0,63%4,722870,6000,00
De 0 a 50 CV2.62880,84%-0,45%5,533.1211,1946.79117,80
De 50 a 100 CV1283,94%-2,29%10,128146,369.61775,13
De 100 a 150 CV130,40%-7,14%10,931017,741.638126,00
Máis de 150 CV60,18%0,00%11,29498,21990165,00
Total3.251100,00%-0,58%5,634.3721,3459.03618,16