Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con artes de marisqueo por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.745-1,08%53,68%-0,27%2.275-2,33%26.884-1,67%
Lugo28-3,45%0,86%-0,03%117-1,34%926-0,96%
Pontevedra1.4780,07%45,46%0,29%1.9800,47%31.226-0,20%
Total3.251-0,58%100,00%0,00%4.372-1,06%59.036-0,89%