Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor28513,79%-1,04%4,741720,6000,00
De 0 a 50 CV1.59076,92%-0,38%5,692.1911,3827.67717,41
De 50 a 100 CV1276,14%-3,05%11,361.1829,319.61975,74
De 100 a 150 CV472,27%0,00%13,2766914,225.930126,18
Máis de 150 CV180,87%0,00%15,3444824,873.519195,50
Total2.067100,00%-0,63%6,164.6612,2546.74622,62