Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.94394,00%-0,61%5,672.6361,3633.96117,48
De 12 a 18 m1246,00%-0,80%13,842.02516,3312.785103,10
Total2.067100,00%-0,63%6,164.6612,2546.74622,62