Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de arqueo GT
Menos de 1,5 GTDe 1,5 a 10 GTDe 10 a 25 GTDe 25 a 100 GTDe 100 a 300 GTDe 300 a 500 GTMáis de 500 GTTotal
%%%%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)2.94761,42%1.07422,38%2344,88%1543,21%1513,15%50,10%4.56595,14%
Arrastre10,02%10,02%901,88%10,02%931,94%
Artes menores2.94761,42%1.05421,97%1653,44%220,46%4.18887,29%
Cerco170,35%551,15%871,81%40,08%1633,40%
Enmalle10,02%70,15%300,63%10,02%390,81%
Palangre de fondo20,04%60,13%130,27%40,08%250,52%
Palangre de superficie10,02%521,08%40,08%571,19%
Pesqueiras comunitarias10,02%541,13%581,21%1132,36%
Arrastre190,40%380,79%571,19%
Palangre de fondo10,02%350,73%200,42%561,17%
Pesqueiras internacionais30,06%360,75%190,40%621,29%1202,50%
Arrastre20,04%380,79%400,83%
Cerco30,06%30,06%
Palangre de superficie30,06%340,71%190,40%210,44%771,60%
Frota de pesca2.94761,42%1.07422,38%2344,88%1583,29%2415,02%821,71%621,29%4.798100,00%