Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota pesqueira por tramos de eslora
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Menos de 12 m4.017-0,40%83,72%0,62%6.182-0,28%80.533-0,26%
De 12 a 18 m306-0,33%6,38%0,05%6.224-0,19%36.983-0,32%
De 18 a 24 m109-4,39%2,27%-0,08%8.660-8,56%30.930-5,56%
Máis de 24 m366-8,27%7,63%-0,59%146.952-7,07%263.409-7,89%
Total4.798-1,13%100,00%0,00%168.017-6,67%411.856-5,66%