Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de eslora
Menos de 12 mDe 12 a 18 mDe 18 a 24 mMáis de 24 mTotal
%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)4.01783,72%3056,36%982,04%1453,02%4.56595,14%
Arrastre10,02%40,08%881,83%931,94%
Artes menores3.99683,28%1924,00%4.18887,29%
Cerco180,38%761,58%641,33%50,10%1633,40%
Enmalle10,02%250,52%130,27%390,81%
Palangre de fondo20,04%110,23%110,23%10,02%250,52%
Palangre de superficie60,13%511,06%571,19%
Pesqueiras comunitarias40,08%1092,27%1132,36%
Arrastre571,19%571,19%
Palangre de fondo40,08%521,08%561,17%
Pesqueiras internacionais10,02%70,15%1122,33%1202,50%
Arrastre10,02%390,81%400,83%
Cerco30,06%30,06%
Palangre de superficie10,02%60,13%701,46%771,60%
Frota de pesca4.01783,72%3066,38%1092,27%3667,63%4.798100,00%