Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1911,59%-9,52%10,671457,611.58483,34
De 12 a 18 m7646,34%1,33%14,981.67922,0911.990157,76
De 18 a 24 m6439,02%1,59%20,863.88660,7218.479288,74
Máis de 24 m53,05%0,00%26,17519103,811.874374,88
Total164100,00%0,00%17,126.22937,9833.927206,87