Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña752,74%45,73%1,22%3.3792,30%16.8752,79%
Lugo100,00%6,10%0,00%5590,00%2.7610,00%
Pontevedra79-2,47%48,17%-1,22%2.290-0,33%14.292-2,05%
Total1640,00%100,00%0,00%6.2291,11%33.9270,47%