Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con artes de cerco por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
De 0 a 50 CV3879,17%-2,56%7,461042,7596525,40
De 50 a 100 CV918,75%0,00%10,68677,4571078,89
Máis de 150 CV12,08%0,00%14,502828,14175175,00
Total48100,00%-2,04%8,212004,161.85038,55