Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con artes de cerco por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña23-4,17%47,92%-1,06%82-1,38%724-1,23%
Pontevedra250,00%52,08%1,06%1180,00%1.1270,01%
Total48-2,04%100,00%0,00%200-0,57%1.850-0,48%