Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT2.23585,93%-0,71%4,841.4780,6626.57711,89
De 1,5 a 10 GT36113,88%-0,82%7,781.0372,8711.34031,41
De 10 a 25 GT50,19%-16,67%12,766613,1835070,00
Total2.601100,00%-0,76%5,262.5800,9938.26714,71