Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de arqueo GT
Menos de 1,5 GTDe 1,5 a 10 GTDe 10 a 25 GTDe 25 a 100 GTDe 100 a 300 GTDe 300 a 500 GTMáis de 500 GTTotal
%%%%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)2.96761,14%1.07022,05%2344,82%1543,17%1603,30%50,10%4.59094,58%
Arrastre10,02%10,02%951,96%10,02%982,02%
Artes menores2.96761,14%1.04921,62%1653,40%230,47%4.20486,63%
Cerco180,37%551,13%871,79%40,08%1643,38%
Enmalle10,02%70,14%280,58%10,02%370,76%
Palangre de fondo20,04%60,12%140,29%40,08%260,54%
Palangre de superficie10,02%561,15%40,08%611,26%
Pesqueiras comunitarias10,02%641,32%621,28%1272,62%
Arrastre280,58%410,84%691,42%
Palangre de fondo10,02%360,74%210,43%581,20%
Pesqueiras internacionais50,10%420,87%220,45%671,38%1362,80%
Arrastre20,04%20,04%420,87%460,95%
Cerco30,06%30,06%
Palangre de superficie50,10%400,82%200,41%220,45%871,79%
Frota de pesca2.96761,14%1.07022,05%2344,82%1603,30%2665,48%891,83%671,38%4.853100,00%