Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de eslora
Menos de 12 mDe 12 a 18 mDe 18 a 24 mMáis de 24 mTotal
%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)4.03383,10%3066,31%992,04%1523,13%4.59094,58%
Arrastre10,02%50,10%921,90%982,02%
Artes menores4.01182,65%1933,98%4.20486,63%
Cerco190,39%761,57%641,32%50,10%1643,38%
Enmalle10,02%240,49%120,25%370,76%
Palangre de fondo20,04%120,25%110,23%10,02%260,54%
Palangre de superficie70,14%541,11%611,26%
Pesqueiras comunitarias60,12%1212,49%1272,62%
Arrastre691,42%691,42%
Palangre de fondo60,12%521,07%581,20%
Pesqueiras internacionais10,02%90,19%1262,60%1362,80%
Arrastre10,02%450,93%460,95%
Cerco30,06%30,06%
Palangre de superficie10,02%80,16%781,61%871,79%
Frota de pesca4.03383,10%3076,33%1142,35%3998,22%4.853100,00%