Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m2112,80%5,00%10,091878,921.82586,92
De 12 a 18 m7545,73%-3,85%14,941.60921,4511.810157,47
De 18 a 24 m6338,41%0,00%20,863.84661,0418.259289,83
Máis de 24 m53,05%-16,67%26,17519103,811.874374,88
Total164100,00%-1,80%16,946.16137,5733.769205,91