Rexistro de Buques Pesqueiros 2008

Frota pesqueira por caladoiros
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)4.637-6,13%94,42%-0,42%53.442-0,23%218.647-1,17%
Arrastre1011,00%2,06%0,14%21.7020,86%45.8841,59%
Artes menores4.247-6,58%86,48%-0,79%9.232-2,47%101.329-2,08%
Cerco164-1,80%3,34%0,13%6.161-1,92%33.769-2,56%
Enmalle370,00%0,75%0,04%1.8621,72%5.970-1,00%
Palangre de fondo26-7,14%0,53%-0,01%1.204-0,76%5.163-1,96%
Palangre de superficie620,00%1,26%0,07%13.2810,18%26.532-0,43%
Pesqueiras comunitarias1392,21%2,83%0,22%39.8992,51%79.3702,45%
Arrastre741,37%1,51%0,11%23.4102,02%42.8301,98%
Palangre de fondo653,17%1,32%0,11%16.4893,22%36.5403,01%
Pesqueiras internacionais1351,50%2,75%0,20%91.2806,38%151.8054,08%
Arrastre494,26%1,00%0,10%56.24210,03%87.4706,33%
Cerco30,00%0,06%0,00%8.0020,00%13.5250,00%
Palangre de superficie830,00%1,69%0,10%27.0361,30%50.8101,49%
Frota de pesca4.911-5,72%100,00%0,00%184.6213,55%449.8211,18%