Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1496,64%-19,46%4,62910,6100,00
De 0 a 50 CV1.70575,98%-2,79%6,453.4332,0136.65021,50
De 50 a 100 CV28612,75%-0,35%11,082.4988,7322.22477,71
De 100 a 150 CV723,21%-1,37%12,8097913,609.133126,85
Máis de 150 CV321,43%3,23%14,0867421,058.104253,25
Total2.244100,00%-3,69%7,237.6753,4276.11133,92