Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con artes de enmalle por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.173-3,30%52,27%0,21%4.221-1,26%35.372-0,39%
Lugo934,49%4,14%0,32%6953,08%5.5064,31%
Pontevedra978-4,86%43,58%-0,54%2.759-1,73%35.233-1,39%
Total2.244-3,69%100,00%0,00%7.675-1,05%76.111-0,53%