Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con miños por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor313,03%-16,22%5,02240,7800,00
De 0 a 50 CV67265,69%-0,44%7,582.0593,0617.18025,57
De 50 a 100 CV23522,97%1,29%11,312.1669,2218.47578,62
De 100 a 150 CV595,77%0,00%13,0185414,477.491126,97
Máis de 150 CV262,54%4,00%14,7260823,394.854186,69
Total1.023100,00%-0,49%8,855.7115,5848.00146,92