Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con miños por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña570-0,35%55,72%0,08%3.2500,28%24.5611,17%
Lugo732,82%7,14%0,23%5752,42%4.3305,97%
Pontevedra380-1,30%37,15%-0,31%1.8860,46%19.1100,27%
Total1.023-0,49%100,00%0,00%5.7110,55%48.0011,22%