Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con artes de cerco por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor-100,00%
De 0 a 50 CV3979,59%-4,88%7,421062,7197424,98
De 50 a 100 CV918,37%0,00%10,68677,4571078,89
Máis de 150 CV12,04%0,00%14,502828,14175175,00
Total49100,00%-5,77%8,162014,101.85937,94