Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con artes de cerco por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña24-7,69%48,98%-1,02%83-6,29%733-4,81%
Pontevedra25-3,85%51,02%1,02%118-0,46%1.127-1,10%
Total49-5,77%100,00%0,00%201-2,96%1.859-2,59%