Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.436-4,07%54,79%0,23%1.515-3,39%18.123-2,16%
Lugo2100,00%0,08%0,04%2443,59%48500,00%
Pontevedra1.183-5,06%45,14%-0,27%1.094-5,62%22.974-3,48%
Total2.621-4,48%100,00%0,00%2.611-4,27%41.144-2,80%