Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota con marisqueo desde embarcación por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m2.61499,73%-4,39%5,252.5210,9640.64415,55
De 12 a 18 m70,27%-30,00%12,959112,9550071,43
Total2.621100,00%-4,48%5,272.6111,0041.14415,70