Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con percebe por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT37762,01%1,62%5,082860,766.41517,01
De 1,5 a 10 GT22837,50%6,54%8,127733,398.11435,59
De 10 a 25 GT30,49%0,00%12,593411,3523779,00
Total608100,00%3,40%6,251.0931,8014.76524,28