Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con percebe por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña4625,00%75,99%1,16%8035,98%10.6035,98%
Lugo240,00%3,95%-0,13%1110,18%873-0,29%
Pontevedra122-1,61%20,07%-1,02%178-0,19%3.290-1,06%
Total6083,40%100,00%0,00%1.0934,32%14.7653,95%