Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de potencia CV
Sen motorDe 0 a 50 CVDe 50 a 100 CVDe 100 a 150 CVMáis de 150 CVTotal
%%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)56911,59%3.28566,89%3366,84%1162,36%3316,74%4.63794,42%
Arrastre1012,06%1012,06%
Artes menores56911,59%3.26966,56%3036,17%731,49%330,67%4.24786,48%
Cerco130,26%240,49%260,53%1012,06%1643,34%
Enmalle10,02%40,08%140,29%180,37%370,75%
Palangre de fondo20,04%50,10%30,06%160,33%260,53%
Palangre de superficie621,26%621,26%
Pesqueiras comunitarias1392,83%1392,83%
Arrastre741,51%741,51%
Palangre de fondo651,32%651,32%
Pesqueiras internacionais30,06%1322,69%1352,75%
Arrastre491,00%491,00%
Cerco30,06%30,06%
Palangre de superficie30,06%801,63%831,69%
Frota de pesca56911,59%3.28566,89%3366,84%1192,42%60212,26%4.911100,00%