Rexistro de Buques Pesqueiros 2008

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de eslora
Menos de 12 mDe 12 a 18 mDe 18 a 24 mMáis de 24 mTotal
%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)4.07582,98%3096,29%971,98%1563,18%4.63794,42%
Arrastre10,02%50,10%951,93%1012,06%
Artes menores4.05182,49%1963,99%4.24786,48%
Cerco210,43%751,53%631,28%50,10%1643,34%
Enmalle10,02%250,51%110,22%370,75%
Palangre de fondo20,04%120,24%110,22%10,02%260,53%
Palangre de superficie70,14%551,12%621,26%
Pesqueiras comunitarias70,14%1322,69%1392,83%
Arrastre741,51%741,51%
Palangre de fondo70,14%581,18%651,32%
Pesqueiras internacionais10,02%110,22%1232,50%1352,75%
Arrastre10,02%480,98%491,00%
Cerco30,06%30,06%
Palangre de superficie10,02%100,20%721,47%831,69%
Frota de pesca4.07582,98%3106,31%1152,34%4118,37%4.911100,00%