Anuario de pesca 2008

Principais lonxas con vendas de castañeta
N diaskg%Euros%Euros/kg
Vigo (Asoc. Vendedores)2342.314.77564,60%4.355.94068,23%1,88
Burela122712.77819,89%1.123.80717,60%1,58
A Coruña (Lonja Coruña, S.A.)126268.8207,50%496.9087,78%1,85
Celeiro118213.7225,96%338.5765,30%1,58
Ribeira11966.4531,85%58.7480,92%0,88