Anuario de pesca 2008

Principais lonxas con vendas de bonito do norte
N diaskg%Euros%Euros/kg
Burela641.466.54975,39%5.261.00175,89%3,59
A Coruña (Lonja Coruña, S.A.)49261.73713,45%930.80913,43%3,56
Celeiro26189.2109,73%595.2898,59%3,15
Vigo (Asoc. Vendedores)3124.5541,26%124.4321,79%5,07