Anuario de pesca 2008

Vendas de bonito do norte por zona de produción
N diaskg%Euros%Euros/kg
Zona I - Vigo4427.6691,42%144.6942,09%5,23
Zona III - Arousa120,00%60,00%3,00
Zona VII - Coruña-Ferrol49261.73713,45%930.80913,43%3,56
Zona VIII - Cedeira12180,01%6630,01%3,04
Zona IX - Mariña681.655.75985,11%5.856.29084,48%3,54
TOTAL1061.945.384100,00%6.932.462100,00%3,56