INFORMES ESTATÍSTICOS
  PRIMEIRA VENDA DE PRODUTOS FRESCOS
   
   
Principais especies en lonxa.
Evolucións históricas dende 1997.
Evolución do prezo dunha especie nas lonxas (*).    
Evolución das vendas dunha especie nas lonxas (*). 
   
Vendas nas lonxas (AGRUPADOS POR LONXA).
Vendas nas lonxas (AGRUPADOS POR ESPECIE).
   
 
• As estatísticas que se poden consultar nesta páxina proceden da notas de venda emitidas polas lonxas ou centros autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos.
Real Decreto 418/2015, de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda dos produtos pesqueiros (BOE núm. 149, do 23 de xuño do 2015, páxinas 52074 a 52090)
(Orde do 07/02/2008 DOG nº 40, 26/02/2008)

(*) Posibilidade de comparar entre lonxas.