INFORMES ESTATÍSTICOS
  PRIMEIRA VENDA DE PRODUTOS FRESCOS
   
   
Principais especies en lonxa.
Evolucións históricas dende 1997.
Evolución do prezo dunha especie nas lonxas (*).    
Evolución das vendas dunha especie nas lonxas (*). 
   
Vendas nas lonxas (AGRUPADOS POR LONXA).
Vendas nas lonxas (AGRUPADOS POR ESPECIE).
   
 
• As estatísticas que se poden consultar nesta páxina proceden da notas de venda emitidas polas lonxas ou centros autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos.
(R.D. 1822/2009, BOE nº 306, 21 de decembro de 2009).
(Orde do 07/02/2008 DOG nº 40, 26/02/2008)

(*) Posibilidade de comparar entre lonxas.