Filtrando parámetros...

 
Evolución histórica das especies dende 1997 (Cantidades)
<<< Voltar
 
Provincia:
Grupo:
Zona:
       
Anos:
   
   
   
       
 
 Do           
             
 Ó          
   
 
   
Agrupado:( FAO ESP )
   
Lonxas:
     
 
 
 
 
 
  Todas
 
 
 
 Todas
   
 
Especies: 334
Lonxas: 69
   
     
 
* Manteña pulsada a tecla "CONTROL" para seleccionar varias especies ou varias lonxas.
   
 
As denominacións das especies son segundo a resolución que anualmente publica a Secretaría General de Pesca Marítima no B.O.E