Ocupesca 2017Introdución


A enquisa sobre a poboación ocupada nos sectores da pesca e da acuicultura mariña en Galicia (OCUPESCA) nace en 2011 cos obxectivos de coñecer a poboación ocupada nos buques pesqueiros con porto base na Comunidade Autónoma de Galicia, coñecer a ocupación nas empresas de acuicultura radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia e avaliar as características económicas das unidades de produción da pesca extractiva e da acuicultura.

A primeira edición desta enquisa publicouse en 2012 e nela ofrecíase información sobre a ocupación nestes sectores durante o ano 2011 e información sobre a súa facturación referida ao ano 2010.

Nesta edición de OCUPESCA danse a coñecer os resultados referidos á poboación ocupada nos buques con porto base en Galicia e nos establecementos acuícolas galegos durante o ano 2017 e a súa facturación económica durante ese mesmo exercicio e que pretende dar continuidade aos datos obtidos en exercicios anteriores. Ademais, sendo xa esta publicación a cuarta edición que se realiza desta enquisa, inclúese un apartado final onde se reflicte a evolución dos distintos parámetros dende a primeira edición ata a actual.

A inclusión da operación Ocupesca 2017 está programada no Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 como a operación 3205-01 “Enquisa de ocupación na pesca”.

A coordinación do proxecto, o deseño da mostra e a obtención dos resultados a partir da base de datos levouse a cabo dende a Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar. O traballo de campo desenvolveuno a empresa Enquisa SL.

O Instituto Galego de Estatística (IGE) achegou importantes suxestións á parte xeral e, de xeito máis específico, colaborou no referente ás características económicas, tanto na fase de deseño dos cuestionarios coma na obtención dos resultados.