Ocupesca 2011

Poboación ocupada na pesca extractiva por xénero e estrato
 Caladoiro nacionalPesq. comunitariasPesq. internacionaisTotal
N.º%N.º%N.º%N.º%
Homes9.46875,43%1.2449,91%1.32210,53%12.03495,87%
Mulleres5134,09%50,04%5184,13%
TOTAL9.98179,52%1.2499,95%1.32210,53%12.552100,00%