Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de cerco por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT716,28%5,9181,0913719,56
De 1,5 a 10 GT3479,07%8,571384,071.29538,09
De 10 a 25 GT12,33%14,001313,456565,00
De 25 a 100 GT12,33%14,502828,14175175,00
Total 43 100,00% 8,40 188 4,36 1.672 38,89