Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con percebe por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor40,71%4,4020,5700,00
De 0 a 50 CV52894,12%6,168491,6114.78828,01
De 50 a 100 CV274,81%9,571465,401.88869,93
De 100 a 150 CV10,18%10,7065,83102102,00
Máis de 150 CV10,18%13,601413,88170170,00
Total 561 100,00% 6,33 1.016 1,81 16.949 30,21