Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con Nasa para polbo por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.11188,88%7,293.0702,7637.70933,94
De 12 a 18 m13911,12%13,712.28116,4113.73998,84
Total 1.250 100,00% 8,00 5.351 4,28 51.448 41,16