Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por provincias
BuquesArqueo GTPotencia CV
%TotalMedioTotalMedio
A Coruña53842,30%10.13618,8466.246123,13
Pontevedra73457,70%15.88321,64109.256148,85
Total 1.272 100,00% 26.019 20,45 175.502 137,97