Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por provincias
BuquesArqueo GTPotencia CV
%TotalMedioTotalMedio
A Coruña53642,30%10.15818,9566.006123,15
Pontevedra73157,70%15.80921,63108.764148,79
Total 1.267 100,00% 25.967 20,49 174.770 137,94