Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con artes de nasas por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.569-1,75%49,95%0,15%4.195-3,91%39.912-3,00%
Lugo79-8,14%2,52%-0,17%542-13,20%4.005-17,47%
Pontevedra1.493-2,03%47,53%0,01%2.795-2,63%38.445-1,63%
Total 3.141 -2,06% 100,00% 0,00% 7.531 -4,18% 82.363 -3,20%