Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con percebe por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT36762,20%0,27%5,122950,806.48617,67
De 1,5 a 10 GT22137,46%0,00%7,826813,087.68334,76
De 10 a 25 GT20,34%-33,33%12,892411,9517487,00
Total 590 100,00% 0,00% 6,16 1.000 1,70 14.342 24,31