Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con palangrillo por tramos de eslora
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Menos de 12 m68587,04%-0,44%6,911.6372,3919.51528,49
De 12 a 18 m10212,96%-10,53%13,901.71816,8510.482102,76
Total 787 100,00% -1,87% 7,81 3.356 4,26 29.996 38,11