Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor25017,79%-11,35%4,721470,5900,00
De 0 a 50 CV1.10778,79%-0,54%5,169800,8916.59414,99
De 50 a 100 CV302,14%-3,23%10,732638,782.24174,69
De 100 a 150 CV120,85%0,00%12,9314812,321.554129,54
Máis de 150 CV60,43%0,00%15,4213923,141.111185,17
Total 1.405 100,00% -2,70% 5,31 1.677 1,19 21.500 15,30