Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor25212,43%-11,58%4,741510,6000,00
De 0 a 50 CV1.58378,06%-0,44%5,712.1891,3828.14617,78
De 50 a 100 CV1316,46%3,15%11,331.2129,259.92075,72
De 100 a 150 CV452,22%-4,26%13,2363013,995.659125,77
Máis de 150 CV170,84%-5,56%15,3641724,543.359197,59
Total 2.028 100,00% -1,89% 6,20 4.598 2,27 47.084 23,22