Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1811,04%-5,26%10,811427,911.55986,58
De 12 a 18 m7646,63%0,00%14,981.67922,0911.990157,76
De 18 a 24 m6439,26%0,00%20,903.89660,8818.679291,86
Máis de 24 m53,07%0,00%26,17519103,811.874374,88
Total163100,00%-0,61%17,196.23738,2634.102209,22