Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1396,26%-1,42%4,63850,6100,00
De 0 a 50 CV1.69776,44%0,12%6,473.4312,0236.78821,68
De 50 a 100 CV28012,61%-1,41%11,052.3798,5021.58977,11
De 100 a 150 CV723,24%-1,37%12,8799513,829.115126,60
Máis de 150 CV321,44%0,00%14,4669421,686.014187,94
Total2.220100,00%-0,22%7,257.5843,4273.50733,11