Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con trasmallos por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor908,28%-2,17%4,56520,5800,00
De 0 a 50 CV85278,38%0,47%6,001.3461,5817.26520,26
De 50 a 100 CV1049,57%0,00%10,828688,357.93476,29
De 100 a 150 CV252,30%0,00%12,8336914,763.172126,88
Máis de 150 CV161,47%0,00%14,2033721,083.008188,00
Total1.087100,00%0,18%6,622.9732,7431.37828,87