Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con rastro vieira por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña75-2,60%38,27%-0,23%250-2,50%2.175-4,20%
Pontevedra121-1,63%61,73%0,23%604-1,15%6.180-1,29%
Total196-2,00%100,00%0,00%854-1,55%8.355-2,07%